Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /www/doc/www.miboprojekt.cz/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Nabízíme

Nabízíme následující služby:

  • Konzultace a rady ohledně stávajících i plánovaných stravovacích provozů.
  • Studie a návrhy stravovacích provozů (hotely, školní kuchyně, výdeje stravy, restaurace, závodní kuchyně, provozovny rychlého občerstvení atd.)
  • Projektová dokumentace v oboru technologie stravování (projekt pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, realizační projekt).
  • Dokumentace pro hygienickou stanici při změně užívání provozu na gastro provoz.
  • 3D pohledy a vizualizace.
  • Konzultace a projednání na příslušných orgánech státní správy - zejména na hygienické stanici (pokud to je možné).
  • Propočet nákladů na technologické zařízení dle požadavků investora na kvalitu.
  • Doporučení vhodného technologického zařízení dle účelu stravovacího provozu.
  • Zajištění cenových nabídek dodavatelských firem dle přání investora.
  • Pomoc při výběrových řízeních na dodavatele technologie.

 Toto vše nabízíme samozřejmě v příznivých cenových relacích a krátkých termínech.