Nabízíme následující služby:

1. Konzultace a rady ohledně stávajících i plánovaných stravovacích provozů.

2. Studie a návrhy stravovacích provozů (hotely, školní kuchyně, výdeje stravy, restaurace, závodní kuchyně, provozovny rychlého občerstvení atd.)

3. Projektová dokumentace v oboru technologie stravování (projekt pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, realizační projekt).

4. Dokumentace pro hygienickou stanici při změně užívání provozu na gastro provoz.

5. 3D pohledy a vizualizace.

6. Konzultace a projednání na příslušných orgánech státní správy - zejména na hygienické stanici (pokud to je možné).

7. Propočet nákladů na technologické zařízení dle požadavků investora na kvalitu.

8. Doporučení vhodného technologického zařízení dle účelu stravovacího provozu.

9. Zajištění cenových nabídek dodavatelských firem dle přání investora.

10. Pomoc při výběrových řízeních na dodavatele technologie.

Toto vše nabízíme samozřejmě v příznivých cenových relacích a krátkých termínech.